De leerlingklankbordgroep
Deze groep geeft de schoolleiding gevraagd en ongevraagd advies over het schoolbeleid, de organisatie en het curriculum. Hiervoor komen ze maandelijks bij elkaar om actuele zaken te bespreken. Elk schooljaar geeft de leerlingklankbordgroep de leerlingen gelegenheid hun ideeën te spuien door middel van een ideeënbus.

Het veiligheidsteam
Zoals de naam al zegt waarborgt dit team de veiligheid op onze school, zowel op fysiek als mentaal gebied. Deze groep leerlingen heeft hiervoor een BHV (Bedrijfshulpverlening) cursus gevolgd en met succes afgerond. Onder andere bij de jaarlijkse ontruimingsoefeningen laten deze leerlingen zien wat ze hebben geleerd.

De peerleaders
Leerlingen van onze school kunnen met al hun problemen terecht bij onze hiervoor opgeleide peerleaders. Deze groep assisteert bij het lesgeven, orde bewaren en gaat mee op brugklaskamp. Wekelijks komen ze bij elkaar om actuele zaken te bespreken en eventuele problemen aan te kaarten. Jaarlijke wordt er een sollicitatieronde gehouden voor het werven van nieuwe peerleaders.