De lesroosters zijn ook te vinden in Magister onder het kopje 'agenda'. 

Hieronder vindt u de lestijden
09.00 - 09.30 uur   dagopening
09.30 - 12.00 uur   1e lesuur
12.00 - 12.30 uur      pauze
12.30 - 15.00 uur   2e lesuur
15.00 - 16.30 uur   3e lesuur

Klik hier om het rooster van periode 3 te bekijken.