Bestuur

ALASCA maakt deel uit van Esprit Scholen. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van Esprit Scholen. De schoolleiders van alle scholen van Esprit vormen samen het managementteam.

Bevoegd Gezag

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van Esprit Scholen. Ruth Kervezee (voorzitter) en Percy Henry (lid) vormen samen het College van Bestuur.

Contactgegevens van Esprit Scholen

Prinses Irenestraat 59
1077 WV  Amsterdam
Tel. (020) 585 48 11  

Onderwijsmanifest

De onderwijsambities van Esprit Scholen staan in het onderwijsmanifest 2018-2022. Het onderwijsmanifest beschrijft de missie en visie voor het onderwijs van de Esprit scholen. Het is de basis voor de schoolplannen.

Blader door Onderwijsmanifest Esprit Scholen

View Education Manifesto Esprit Scholen