Verzuim

Ziekmeldingen dienen 's ochtends voor 08.30 uur door ouders/verzorgers per mail doorgegeven te worden via verzuim@alasca.espritscholen.nl

Moet uw kind naar de tandarts, huisarts etc.? Vraag hier dan verlof voor aan door een mail te sturen naar verzuim@alasca.espritscholen.nl

Verlof kan aangevraagd worden door een van onderstaande formulieren ondertekend in te leveren op de verzuimadministratie.
Aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden
Aanvraagformulier vakantieverlof 
Verzuimbeleid