Curriculum

Op ALASCA werken we met een schooleigen curriculum, waarin alle landelijke kerndoelen en eindtermen zijn verwerkt. Dat curriculum is grotendeels vakoverstijgend (interdisciplinair) opgebouwd. In het curriculum heeft de school ook een reeks eigen leerdoelen, op het vlak van (o.a.) metacognitieve vaardigheden, filosofie, design, technologie en kunst. Al deze leerdoelen zijn verwerkt in ons module-aanbod, zoals dat hieronder te vinden is. 
In de bovenbouw wordt vaker gewerkt in de klassieke schoolvakken, voor de examenvoorbereiding. 

Vanaf leerjaar 5 kunnen leerlingen ook kiezen om deel te nemen aan het IB-programma en het bijbehorende diploma. 

Curriculum leerjaar 1
Curriculum leerjaar 2
Curriculum leerjaar 3
Curriculum leerjaar 4 maatschappij
Curriculum leerjaar 4 natuur
Curriculum leerjaar 5 maatschappij
Curriculum leerjaar 5 natuur