Profiel van Alasca

ALASCA is een vernieuwingsschool met een geheel eigen onderwijsconcept.

Over ons profiel

ALASCA is een vernieuwingsschool met een geheel eigen onderwijsconcept. We combineren sterke academische ambities met een vernieuwende aanpak, die de leerling voorbereidt op de studies en arbeidsmarkt van morgen. We bieden onderwijs waarin ruimte is voor maatwerk en het bieden van uitdaging centraal staan.

Ons curriculum bestaat niet uit de bekende, reguliere schoolvakken, maar is modulair opgebouwd, net als vaak op de universiteit het geval is. In deze (vaak thematische) modules komen meerdere schoolvakken samen. Bijvoorbeeld: in de module Heelal wordt stof uit de schoolvakken natuurkunde, scheikunde en aardrijkskunde verwerkt. In de module Amsterdam komt lesstof uit de vakken geschiedenis, filosofie, kunst, Nederlands en aardrijkskunde samen. Op deze wijze wordt dus wel alle verplichte lesstof behandeld en getoetst. 

Er heeft in 2019 een thema-avond over onze school (toen nog Cartesius 2 genaamd) plaatsgevonden in Pakhuis de Zwijger. Daar is ons onderwijsconcept nader besproken en toegelicht.

Meer over ons onderwijs

Leerlingen hebben op ALASCA zelf ook ruimte om keuze-onderwijs te volgen, te versnellen, te verbreden of te verdiepen. In de bovenbouw kunnen leerlingen extra vakken volgen en versneld examen doen. Zo ontstaat de mogelijkheid om eigen talenten te ontwikkelen, ambities te volgen en nieuwe interesses te ontdekken.

Onze school biedt een brede academische vorming vanuit een sterk liberal arts en sciences-programma. We werken met een onderzoeksmatige aanpak. Morele (identiteits)vorming, burgerschap en filosofie behoren tot het hart van ons curriculum. Dat geldt ook voor digitale vaardigheden, zoals design en programmeren. Onze leerlingen worden aangespoord om een positieve bijdrage te leveren aan hun eigen gemeenschap en zich in te zetten voor anderen. De school zet sterk in op kennis van de Engelse taal en kent een curriculum met een internationale focus. Een deel van het onderwijs en studiemateriaal is Engelstalig.

Op ALASCA volgen leerlingen met vwo- en havo/vwo-advies samen onderwijs, waarbij het vwo(plus)-niveau het uitgangspunt vormt voor het onderwijs. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en dagen hen constant uit, maar we weten ook dat fouten maken hoort bij leren. Het is daarom ons doel om leerlingen het vertrouwen te geven om nieuwe dingen te proberen en ambitieus te zijn.

ALASCA is onderdeel van de opleidingsschool Opleiden met Esprit. Dit betekent dat we actief bijdragen aan het opleiden van nieuwe leraren, door studenten van de lerarenopleiding stageplekken te bieden en hen kennis te laten maken met het ontwerpen en uitvoeren van vernieuwend onderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.