Bezwaren en klachten

Klachten

Intern
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen en medewerkers van de school worden afgehandeld. Mentoren vormen vaak het eerste aanspreekpunt, maar ook de schoolleiding is voor bezwaren en klachten altijd bereikbaar. 

De school beschikt daarnaast over twee interne contactpersonen vertrouwenszaken. Zij fungeren als aanspreekpunt voor zowel leerlingen als ouders die vragen of klachten hebben van vertrouwelijke aard, waarmee zij niet terecht kunnen bij de mentoren en/of schoolleiding. 

De interne contactpersonen vertrouwenszaken voor ALASCA zijn:
dhr. R. Gommers
mevr. B. Haan

Extern
Indien interne afhandeling, gelet op de aard van de klachten, niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling van Esprit Scholen. Meer informatie over de Espritbrede klachtenregeling is hier te vinden. 

Ersprit Scholen beschikt tevens over externe vertrouwenspersonen. Zij functioneren echter exclusief voor personeelsleden. 

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.