Ondersteuning

Zorg en ondersteuning

ALASCA streeft ernaar het beste te halen uit al haar leerlingen en zo goed mogelijk invulling te geven aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wet op passend onderwijs. De school kent echter geen specifiek zorgprofiel.
 

De zorgcoördinator op ALASCA is mw. D. Ferkenius.

Klik hier om het schoolondersteuningsprofiel te lezen, dit is opgesteld in samenwerking met  Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen.

Klik hier voor informatie over de vertrouwenspersonen.

Klik hier om het verzuimbeleid te lezen.

Klik hier om het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) te downloaden.

Klik hier om het overzicht van de ondersteuning te bekijken.

Soms heeft een kind of jongere ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij een kind/jongere betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat deze professionals dit zo snel mogelijk van elkaar weten, zodat er snel samengewerkt kan worden. Via MULTIsignaal maken organisaties hun betrokkenheid bij een kind/jongere kenbaar. En MULTIsignaal verbindt professionals die betrokken zijn bij hetzelfde kind, of een broertje of zusje. ALASCA vindt het belangrijk om met andere professionals en het gezin samen te werken. Zo zorgen we voor samenhangend plan, passend bij het kind/de jongere en het gezin. Om deze samenwerking te bevorderen geven wij in MULTIsignaal aan dat we betrokken zijn bij kinderen/jongeren die bij ons zorg/hulpverlening ontvangen. Kijk voor meer informatie op www.multisignaal.nl/regio-amsterdam

Klik hier om het schoolondersteuningsprofiel te lezen, dit is opgesteld in samenwerking met Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.