Protocollen en documenten

Klachtenregeling

Bekijk hier het klachtenreglement van onze school

Melding misstanden

Bekijk hier de regeling melding misstanden van onze school

Reglement pedagogische maatregelen en straf

Leerlingenversie
Deze leerlingenversie is gemaakt omdat het officiële stuk vol staat met ingewikkelde en juridische taal. In dit stuk staat in gewone taal wat er allemaal geregeld en afgesproken is. Als er verschil is in betekenis tussen deze versie en de officiële versie, dan geldt de officiële versie.

Onderwijsmanifest

Met ons motto "Grenzenloos leren in Amsterdam" streven wij goed onderwijs na voor onze leerlingen, waardevol werk voor onze medewerkers en een constructieve samenwerking met onze omgeving. Dit onderwijsmanifest is hierbij onze richtinggevende strategische agenda en leidraad voor onze professionele gesprekken.

Integriteitscode Esprit Scholen

De Gedrags- en Integriteitscode geldend voor de scholen van Esprit. Deze code is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in Esprit en voor Esprit, zowel binnen als buiten dienstverband, de werknemers, lio‟s, stagiaires, uitzendkrachten, gastpersoneel en vrijwilligers

Alle medewerkers op ALASCA spannen zich in om een veilige school te zijn, waar sprake is van een veilig leer- en werkklimaat, voor leerlingen en medewerkers van de school.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van essentiële cookies zonder (herleidbare) persoonsgegevens.