Liberal arts & sciences

Over Liberal arts & sciences

ALASCA biedt onderwijs met een sterk liberal arts & sciences-profiel, maar wat is dat eigenlijk? 

Het begrip liberal arts & sciences komt vanuit een sterke traditie binnen de universitaire wereld. Bij dit gedachtegoed ligt de nadruk op een brede academische en maatschappelijke vorming, waarbij onderwerpen vaak interdisciplinair worden benaderd. Bijvoorbeeld: binnen veel andere scholen leren leerlingen bij wiskunde iets over de stelling van Pythagoras, aan de hand van een boek met sommen. Op ALASCA maken de leerlingen ook kennis met het filosofische en wiskundige denken van de Griekse tijd, waaronder dat van Pythagoras. Zij staan stil bij de vraag waarom/hoe Pythagoras op zijn briljante formule kwam, alvorens ermee te gaan oefenen. Ook andere thema's, zoals duurzaamheid, de mens en het heelal worden bestudeerd en onderzocht met behulp van inzichten vanuit de geesteswetenschappen (humanities), sociale wetenschappen (social sciences) en natuurwetenschappen (sciences). Daarnaast is er natuurlijk ook voldoende aandacht voor aanleren van vakkennis en inoefenen van vaardigheden, bijvoorbeeld door het maken van sommen. Ook dat blijft af en toe natuurlijk noodzakelijk!

Kenmerkend voor dit type onderwijs is ook dat er veel ruimte is voor de grote vragen, idee├źn en contexten. Onze leerlingen worden vanaf het begin ingeleid in het denken van grote filosofen en wetenschappers, en benaderen deze vanuit een kritische en onderzoekende houding. Daarnaast wordt lesstof zoveel mogelijk uitgelegd aan de hand van relevante contexten die de natuurlijke nieuwsgierigheid van leerlingen prikkelen. Bijvoorbeeld: op reguliere scholen begint het vak economie vaak met het opstellen van een eigen huishoudboekje, op onze school beginnen we met het nadenken over de globale kredietcrisis. Aan de hand daarvan krijgen leerlingen enkele basisprincipes van het economisch denken, en enkele denkers, aangereikt.

Tot slot, binnen liberal arts & sciences-curricula is traditiegetrouw ook veel aandacht voor persoonlijke en morele vorming. Wij leiden leerlingen op die veel weten over de wereld, maar die deze ook willen verbeteren. Zo doen alle leerlingen op onze school jaarlijks mee aan een aantal maatschappelijke projecten, waarbij zij hun kennis en talenten inzetten voor anderen. Bij modules als Identiteit en Ethiek leren zij bovendien na te denken over verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid. Ons onderwijs vormt zo de denkers, doeners en veranderaars die de samenleving van morgen maken!

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.