Voor ouders

AVG

Lees hier alles over het Privacyreglement (AVG)

Ondersteuning

ALASCA streeft ernaar het beste te halen uit al haar leerlingen en zo goed mogelijk invulling te geven aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wet op passend onderwijs.

Vrijwillige ouderbijdrage

Iedere school rekent een vrijwillige ouderbijdrage die wordt ingezet om aanvullende lesmaterialen te kopen en activiteiten, zoals excursies en extra-curriculaire programmaonderdelen, voor leerlingen te organiseren. 

 

Bezwaren en klachten

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen en medewerkers van de school worden afgehandeld. Mentoren vormen vaak het eerste aanspreekpunt, maar ook de schoolleiding is voor bezwaren en klachten altijd bereikbaar.

 

Meldcode en meldplicht

Om adequater in te kunnen grijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling, is iedere school verplicht om een Meldcode te hebben.  Daarnaast bestaat de Meldplicht op scholen om seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs tegen te gaan.

Examenzaken

Hier vindt u alle informatie over examenzaken zoals; programma, toetsing, examenreglement en besluitvorming. 

Bestuur

ALASCA maakt deel uit van Esprit Scholen. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van Esprit Scholen.

Contacten tussen school en ouders

De school communiceert over het algemeen via email met ouders. Dat is vaak de snelste en meest efficiente weg. Om de hoeveelheid mails en de lengte van mailcorrespondenties zoveel mogelijk te beperken, hebben we daarover een aantal afspraken gemaakt.

Protocollen en documenten

Hier vindt u alle protocollen en documenten op een rij. 

Vakantieoverzicht

Hier vindt u alle vakanties en feestdagen van het schooljaar 2023 - 2024

Jaaroverzicht

Weet wat er dit jaar gepland staat. 

Verzuim

Hier vindt u alle informatie en aanvraag documenten met betrekking tot verzuim.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.