Vrijwillige ouderbijdrage

Iedere school rekent een vrijwillige ouderbijdrage die wordt ingezet om aanvullende lesmaterialen te kopen en activiteiten, zoals excursies en extra-curriculaire programmaonderdelen, voor leerlingen te organiseren. De buitenlandse reizen worden apart in rekening gebracht.

De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en gecommuniceerd naar de ouders. Deze informatie vindt u tevens terug in de actuele schoolgids van het betreffende schooljaar.

Voor schooljaar 2021-2022 is de ouderbijdrage vastgesteld op 180 euro.