Schoolgids en schoolplan

Om meer inzicht te krijgen in de de visie, aanpak en werkwijze van ALASCA kunnen de volgende twee documenten behulpzaam zijn:

De schoolgids
In onze schoolgids vindt u praktische informatie over (o.a.) hoe onze school is georganiseerd, hoe ons onderwijs er in de praktijk uitziet en bij wie u terecht kunt met uw vragen. 
De schoolgids wordt jaarlijks geactualiseerd. 

Het schoolplan
Het schoolplan is een plan vanuit het docententeam voor een termijn van, in principe, vier jaar. In dit plan vindt u meer informatie over de middellange termijn de missie, visie en ambities van de school.