Zorg en Ondersteuning

ALASCA streeft ernaar het beste te halen uit al haar leerlingen en zo goed mogelijk invulling te geven aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wet op passend onderwijs. De school kent echter geen specifiek zorgprofiel.
 

De zorgcoördinator op ALASCA is mw. D. Ferkenius.

Klik hier om het schoolondersteuningsprofiel te lezen, dit is opgesteld in samenwerking met Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen.
Klik hier om het verzuimbeleid te lezen.
Klik hier om het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) te downloaden.
Klik hier om het overzicht van de ondersteuning te bekijken.